Uitwendig reinigen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen (niet agrarisch)

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'uitwendig reinigen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Deze activiteit betreft het wassen van de buitenkant van motorvoertuigen, werktuigen en spoorvoertuigen.

Motorvoertuigen en werktuigen

Onder het begrip 'motorvoertuigen en werktuigen' vallen ook onder andere aanhangers en carrosserieonderdelen.

Spoorvoertuigen en graffiti

Spoorvoertuigen zijn alle soorten voertuigen die bestemd zijn voor het verkeer over spoorstaven, zoals treinstellen, locomotieven, rijtuigen, wagons, trams, metro's en lightrail. Onder het wassen van spoorvoertuigen valt ook het verwijderen van graffiti. Het heeft de voorkeur om de graffiti te verwijderen op de reguliere wasplaats voor de spoorvoertuigen. Om snel te kunnen reinigen, kan een mobiele wasinstallatie worden ingezet.

Niet van toepassing

De voorschriften zoals hier beschreven zijn niet van toepassing op:


Deconserveren

Deconserveren is het verwijderen van de conserveringslaag die op nieuwe auto's wordt aangebracht. Deze laag wordt aangebracht om auto's te beschermen tegen beschadigingen bij transport. Aangezien dit 'conserveren' van auto's bijna niet meer voorkomt, komt ook het deconserveren weinig voor.