Stallen en uitwendig wassen van motorvoertuigen (agrarisch)

Leeswijzer

Deze pagina geeft een uitleg van de activiteiten "het wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften staan in paragraaf 3.3.2 van het Activiteitenbesluit. De voorschriften zijn van toepassing op inrichtingen type B en C.

In het menu links ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan de pagina vindt u per milieuthema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

heftruckAgrariërs stallen motorvoertuigen en werktuigen op hun erf. Deze motorvoertuigen en werktuigen moeten af en toe worden gewassen. Onder motorvoertuigen en werktuigen vallen ook aanhangers, landbouwmachines en carosserieonderdelen. Het gaat hier om het wassen van de buitenkant van de voertuigen en werktuigen.

Het gaat hier om wasstraten en stallingen in het kader van agrarische activiteiten.

Agrarische activiteiten zijn activiteiten die nodig zijn voor het telen of kweken van gewassen of fokken, mesten, houden of verhandelen van landbouwhuisdieren. Veehouderijen, glastuinbouwbedrijven en bedrijven met bedekte of open teelt zijn voorbeelden van bedrijven die agrarische activiteiten uitvoeren. Ook agrarische gemechaniseerde loonbedrijven (agrarisch loonwerk) vallen hier uitdrukkelijk onder. Met het reparatiebesluit is de definitie van artikel 1.1 Activiteitenbesluit hierop verduidelijkt.

Activiteit die onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit valt

Het reinigen van de binnenkant van voertuigen en werktuigen valt onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit: inwendig reinigen van transportmiddelen.