Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Een voorbeeld van het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen is verzinken. Bij verzinken wordt het te behandelen werkstuk ondergedompeld in een laag vloeibaar zink dat na stolling een deklaag vormt.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Om te mogen starten met deze activiteit heeft een bedrijf toestemming nodig van het bevoegd gezag. Deze "toestemming vooraf" heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Zie voor meer informatie de OBM overzichten Smelten van non-ferro metalen en Walsen, smeden of aanbrengen van deklagen van metaal.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving