Formulier verzoek om advies beoordeling gelijkwaardigheid

Met dit formulier kunt u, als bevoegd gezag, een verzoek indienen om advies van de Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit.

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet deze volledig zijn en voldoende onderbouwd. Voeg daarom altijd de volgende stukken bij:

  • Het conceptbesluit van het bevoegd gezag op het verzoek tot het toepassen van een andere dan een verplichte maatregel
  • Overwegingen van het bevoegd gezag bij het opstellen van het besluit
  • Onderliggende stukken die het bevoegd gezag heeft ontvangen van het bedrijf ten behoeve van het objectief aantonen van de gelijkwaardigheid van de alternatieve maatregel (bijvoorbeeld representatieve meetgegevens, onderbouwde berekeningen of risico-analyses).

Vul hieronder de conctactgegevens in van de contactpersoon bij het bevoegd gezag.