Wat is de AIM en wat kan ik ermee?

Wat is de AIM nu precies?

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-systeem dat tot doel heeft het Activiteitenbesluit te ontsluiten voor bedrijven en het bevoegd gezag. Met de AIM kunnen bedrijven een melding Activiteitenbesluit indienen. Bijvoorbeeld voor de start van een nieuw bedrijf, het veranderen van een bestaand bedrijf of het plaatsen van een brandstoftank.

Wat kan ik met de AIM?

Met de AIM kunnen bedrijven controleren of er voor de bedrijfsactiviteiten een:

 • omgevingsvergunning milieu
 • omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
 • watervergunning
 • watermelding
 • melding Activiteitenbesluit

nodig is.

Daarnaast kunnen bedrijven met de AIM:

 • bepalen om welk 'type' bedrijf het gaat (A, B of C)
 • bepalen welke milieuregels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van toepassing zijn
 • de melding elektronisch doen bij de gemeente of provincie
 • voor een specifieke bedrijfssituatie een checklist samenstellen en downloaden

Zie voor meer informatie over het Activiteitenbesluit en de relatie met vergunningen en melding de pagina's Eerste kennismaking.

Kan ik het formulier bewaren?

Ja, dan kan. Bij het invullen van de AIM heeft de melder de mogelijkheid de ingevulde gegevens te bewaren op elk gewenst moment.

Door in te loggen met eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) worden alle antwoorden die zijn gegeven opgeslagen. De antwoorden en eventuele bestanden die zijn ge-upload van de 20 meest recente sessies worden elk 6 maanden bewaard. Na opnieuw in te loggen bij de AIM kan de melder de juiste sessie kiezen uit het overzicht.

Wat zijn de voordelen van de AIM?

Het is niet verplicht om de AIM te gebruiken, maar dit heeft wel voordelen. Zo krijgt de melder een vragenboom op maat voor zijn bedrijf (profiel). Met de gegeven antwoorden krijgt men:

 • Antwoordenlijst (pdf) met het overzicht van de gemaakte keuzes
 • Overzicht maatregelen (pdf) als naslagwerk met maatregelen voor de verschillende activiteiten
 • Beknopt overzicht maatregelen (checklist) (pdf) die men als checklist kan gebruiken
 • Overzicht maatregelen in spreadsheet (xls) die men kan gebruiken om zelf checklisten te kunnen maken
 • Overzicht relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling (pdf).

Alle pdf-bestanden blijven 6 maanden digitaal beschikbaar via de AIM. Zorg er daarom voor dat u ze op tijd heeft gedownload.

De AIM geeft ook aan of er naast de melding Activiteitenbesluit een Omgevingsvergunning milieu, Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM), Watermelding en/of een Watervergunning nodig is. De AIM biedt een link aan naar het Omgevingsloket online (OLO), zodat u deze aanvraag kunt doen.

Meer informatie

De structuur van de AIM hebben we gevisualiseerd als de AIM in stappen.


Direct naar

Hoe werkt het vanaf 2024?

banner_iplo

De AIM gaat op in het Digitaal stelsel van de Omgevingswet