Release AIM 4 december 2022

Sinds 4 december 2022 is een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) beschikbaar. In deze nieuwe versie zijn wijzigingen van de Activiteitenregeling verwerkt.

Niet afgeronde meldingen of checks

Bent u voor 4 december 2022 een AIM-sessie begonnen en was u ingelogd met eHerkenning of DigiD? Dan kunt u de sessie vanaf december 2022 weer openen. De AIM heeft uw antwoorden bewaard.

Wijzigingen

In de nieuwe AIM-versie van 4 december 2022 is de volgende wijziging verwerkt:

De wijzigingen hebben in de AIM invloed op de overzichten met relevante artikelen die de gebruiker kan downloaden.

Meer informatie over de inhoud van deze wijziging vindt u op de pagina Windturbineparken, havenontvangstvoorzieningen, asfaltcentrales.