Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer

Publicatie ontwerp: Stcrt. 1996, 116 (20-06-1996)
Publicatie Besluit: Stb. 1998, 603 (27-10-1998)
In werking: 1-12-1998
Vervallen: 1-1-2008

De 8.40-AMvB waarop onderstaande pagina betrekking heeft is niet meer in werking. Hij is vervangen door het Activiteitenbesluit. De onderstaande informatie is bewaard gebleven omdat deze in sommige gevallen nog relevant kan zijn.