Vragen en antwoorden Activiteitenbesluit en relatie met andere regelgeving

Via de onderstaande pagina's komt u bij vragen en antwoorden over de relatie tussen het Activiteitenbesluit en andere regelgeving, waaronder informatie over het begrip inrichting in de Wet milieubeheer. Zie ook andere vragen en antwoorden dossiers over het Activiteitenbesluit: