Certificaat- en keuringseisen voor bovengrondse opslag van diesel

De bovengrondse opslag van diesel tot 300 liter is een verpakking. Vanaf 300 liter is er altijd een certificaat nodig. Maar dan kan het een opslagtank, een mobiele tank of een intermediate bulk container (IBC) zijn. Velen gebruiken deze begrippen niet zoals het Activiteitenbesluit ze bedoelt.

Het onderscheid is belangrijk, omdat de eisen aan de verschillende opslagen anders zijn. Het Activiteitenbesluit en de –regeling geven 4 opties voor de bovengrondse opslag van diesel, elk met hun eigen certificaat- en keuringseisen. In het besluit valt diesel onder de term gasolie.

  1. Verpakking tot 300 liter
  2. IBC verpakking
  3. Opslagtank stationair
  4. Mobiele opslagtank

1. Verpakking tot 300 liter

Alle opslag van diesel tot 300 liter wordt gezien als verpakking. Voor diesel kan dat bijvoorbeeld een fles, jerrycan, drum of klein mobiel tankje zijn.

Certificaat en keuring

Voor verpakkingen met diesel geldt in principe geen keuringseis. Wel zijn minder bodembeschermende voorzieningen nodig als het deugdelijke verpakkingen zijn, bijvoorbeeld als ze aan de eisen van het ADR voldoen.

Overige eisen

Verpakkingen met diesel hoeven niet opgeslagen in een PGS 15 voorziening, volgt uit Activiteitenregeling artikel 4.6 lid 1. Wel zijn bodembeschermende voorzieningen verplicht volgens Activiteitenregeling artikel 4.9 en 4.10. Dat kan een vloeistofdichte vloer of lekbak zijn, of een deugdelijke verpakking boven een vloeistofkerende vloer.

2. IBC verpakking

Een IBC wordt ook gezien als verpakking, zolang deze voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR. Dat volgt uit de definitie van opslagtank. Vaak is een IBC een kunststof kubus van 1000 liter, maar er zijn ook andere vormen en maten. Een IBC is te herkennen aan het kenmerk volgens ADR hoofdstuk 6.5.2 en het bijbehorende certificaat. Bij een dubbelwandige stalen IBC die ook kan voldoen aan de eisen voor stationaire opslagtanks, kan de ondernemer ervoor kiezen om de IBC te behandelen als opslagtank.

Definitie van opslagtank in Activiteitenbesluit artikel 1.1 lid 1: “een opslagvoorziening voor gas met een inhoud van ten minste 150 liter of een opslagvoorziening voor vloeistof met een inhoud van ten minste 300 liter, uitgezonderd een intermediate bulk container die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR”.

Certificaat en keuring

Bij de IBC moet een certificaat zitten waaruit blijkt dat deze voldoet aan ADR hoofdstuk 6.5. Vervolgens moet de IBC elke 2,5 jaar herkeurd worden volgens ADR hoofdstuk 6.5.4. Als de ADR keuring verloopt, is de IBC volgens de definitie een opslagtank geworden. Want dan is het een opslagvoorziening met een inhoud van ten minste 300 liter die niet voldoet aan ADR hoofdstuk 6.5. Handhaven kan dan op de eisen voor opslagtanks van Activiteitenregeling paragraaf 3.4.9. De overtreding kan ongedaan gemaakt worden door de IBC te laten keuren volgens ADR hoofdstuk 6.5.

Overige eisen

Net als andere verpakkingen hoeven IBC’s met diesel niet opgeslagen in een PGS 15 voorziening. Hiervoor gelden wel de eisen voor bodembescherming uit Activiteitenregeling artikel 4.9 en 4.10. Dat is in principe een vloeistofdichte vloer of lekbak. Maar bij een volledig gesloten IBC is een vloeistofkerende vloer met incidentmanagement volgens artikel 2.3 voldoende. Dit volgt uit artikel 4.10 lid 2 en geldt bijvoorbeeld als de leiding met een goed afsluitende dop op de vulopening zit.

3. Opslagtank stationair

Een stationaire opslagtank is een opslagvoorziening vanaf 300 liter, anders dan een IBC die voldoet aan ADR H6.5. Voor opslagtanks gelden de voorschriften van Activiteitenregeling paragraaf 3.4.9.

Certificaat en keuring

Voor een dieseltank moet een geldig installatiecertificaat aanwezig zijn volgens de BRL K903. Dat moet elke 15 of 20 jaar worden vernieuwd door de tank te laten herkeuren. Alleen het conformiteitsbewijs (tankcertificaat) is niet voldoende, want dat gaat niet over de gehele installatie inclusief leidingen en appendages. Overigens kan het installatiecertificaat alleen worden afgegeven als er een geldig conformiteitsbewijs bij de tank zit.

Overige eisen

Naast de BRL K903 zijn ook delen van de PGS 30 van toepassing en er moeten bodembeschermende voorzieningen zijn. Dit staat toegelicht op de pagina over bovengrondse dieseltanks.

4. Mobiele opslagtank

Mobiele tanks zijn er in allerlei soorten en maten. Tot 300 liter is het een verpakking en gelden de eerder genoemde eisen voor verpakkingen. Vanaf 300 liter is het een opslagtank, die volgens Activiteitenregeling paragraaf 3.4.9 artikel 3.71e moet voldoen aan bijlage D van de PGS 30.

Bijlage D van de PGS 30 spreekt van ‘tijdelijke niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties’. Deze zijn alleen bedoel voor bedrijven die voor hun bedrijfsvoering een mobiele tank nodig hebben, zoals bouwbedrijven met hijskranen of loonbedrijven.

Certificaat en keuring

Binnen een inrichting moet volgens PGS 30 bijlage D een certificaat bij de mobiele tank zitten volgens de BRL K744 (metaal tot 3 m3) of BRL K580 (kunststof tot 1,2 m3). En elke 2,5 jaar moet een visuele controle plaatsvinden volgens diezelfde BRL. Alleen het ADR keur voor het transport is dus niet voldoende.

Overige eisen

In PGS 30 bijlage D staat nog een aantal eisen voor de mobiele opslag- en afleverinstallatie. Er moet bijvoorbeeld een antihevelvoorziening en een brandblusser aanwezig zijn en bij een elektrische pomp ook een automatische afslag.

Mobiele tanks worden ook vaak buiten inrichtingen gebruikt en daar geldt het Activiteitenbesluit niet. Dan is bijlage D van PGS 30 niet automatisch van toepassing. Zonodig kan het zorgplichtbeginsel of eventuele eisen in het bestek worden gebruikt om te zorgen dat opslag en aflevering voldoet aan bijlage D.

Tot slot

Sommige opslagvoorzieningen kunnen aan meerdere van deze opties voldoen. Dan is het aan de ondernemer om de opslagvorm te kiezen en bijbehorende stukken te overleggen. Hoewel een stationaire opslagtank duurder is in aanschaf, moet een IBC of mobiele tank elke 2,5 jaar worden herkeurd.

Er worden ‘dieseltanks’ verkocht die niet voldoen aan een van de genoemde opties. Die tanks zijn dus niet geschikt voor de opslag van diesel.

Meer informatie

Zie ook