4e tranche Activiteitenbesluit: wijzigingen voor de agrarische sector

Er komt weer een wijziging van het Activiteitenbesluit aan: de vierde tranche-wijziging. Ook voor de sector landbouw en tuinbouw heeft deze wijziging gevolgen. Het ontwerpbesluit voor wijziging Activiteitenbesluit is er al. Daarop is inspraak mogelijk tot 29 september 2014. De ontwerpwijziging van de Activiteitenregeling is nog niet gepubliceerd.

De wijzigingen treden in de tweede helft van 2015 in werking.

Monovergisting, bloemenververijen, hondenkennels, volières en dierentuinen komen onder het Activiteitenbesluit te vallen. Naast deze uitbreidingen zijn er nog wat aanpassingen, zoals het verplaatsen van specifiek overgangsrecht van hoofdstuk 6 naar hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit

Een overzicht voor de land- en tuinbouw vindt u op: Vierde tranche Activiteitenbesluit (agrarisch)