Vierde Tranche Activiteitenbesluit in werking

Op 1 januari 2016 is de Vierde Tranche van het Activiteitenbesluit in werking getreden. Dat betekent: ook voor agrarische bedrijven wijzigingen in de artikelen van Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling en Besluit omgevingsrecht.

HertenZo vallen nu hondenkennels, volières, dierentuinen en installaties voor monovergisting onder het Activiteitenbesluit. Kinderboerderijen vallen nu niet meer onder paragraaf 3.5.8 maar onder paragraaf 3.8.5.

Daarnaast is het normatieve deel van de Nederlandse emissieRichtlijn (NeR) in het Activiteitenbesluit opgenomen. Ook staan er nu er erkende energiebesparende maatregelen in de Activiteitenregeling. Tot slot zijn er wijzigingen om voorschriften te verduidelijken, om zaken te repareren en om de lasten te verlichten.

Lees meer over de landbouwwijzigingen.

Op de site zijn de wijzigingen van de Vierde Tranche verwerkt in de teksten.