Achtergrondinformatie

De Handreiking Geurhinder en Veehouderij is in 2014 geüpdatete.

De handreiking verscheen voor het eerst in 2007 bij inwerkingtreding van de Wet geurhinder en veehouderij. InfoMil heeft de handreiking samen met het toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (inmiddels Omgevingsdienst Zuidoost Brabant) en de provincie Noord-Brabant opgesteld, om gemeenten te ondersteunen. De eerdere versie uit 2007 plus aanvullingen vindt u hier:

Rapporten

De handreiking verwijst naar het rapport Verordening Wet geurhinder en veehouderij en schadevergoeding (pdf, 2.2 MB). Dit rapport (uitgevoerd in opdracht van het ministerie) gaat in op risico's van schadeplichtigheid voor gemeenten of derden, als de gemeente eigen waarden en afstanden stelt in de gemeentelijke verordening.

De hindercijfers zijn overgenomen uit het rapport Relatie tussen geurimmissie en geurhinder in de intensieve veehouderij (pdf, 2.7 MB) van PRA Odournet uit 2007.