Verlening omgevingsvergunning milieu

VarkensHier vindt u hoe de toets aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in zijn werk gaat bij het verlenen van een omgevingsvergunning milieu.

De geurvoorschriften voor de bescherming van geurgevoelige objecten van paragraaf 3.5.8 Activiteitenbesluit komen grotendeels overeen met de bepalingen uit de Wgv. U kunt daarom de informatie ook bij de toets aan deze voorschriften gebruiken.