Gebruik ik bij de omgekeerde werking V-stacks gebied of V-Stacks vergunning, om te kijken hoe geur van veehouderijen doorwerkt in de ruimtelijke ordening?

Vraag

Moet je de omgekeerde werking berekenen met V-stacks gebied of met V-stacks vergunning?

Antwoord

Dit kan met beide programma’s. Welk programma u gebruikt, hangt af van het doel van de berekening:

  • V-Stacks gebied: te gebruiken voor het berekenen van geurcontouren. Ook kunt u de cumulatieve geurbelasting van meerdere veehouderijen op geurgevoelige objecten berekenen (dit geeft inzicht in de milieukwaliteit)
  • V-Stacks vergunning: voor het berekenen van de geurbelasting van één veehouderij op (nieuwe) geurgevoelige objecten

Bij gebruik van beide programma's is het aan te raden, om ervoor te zorgen dat de rekenpercentages hetzelfde zijn. In V-stacks vergunning staat het rekenpercentage vast op 20%. In V-Stacks gebied kunt u dit zelf instellen.

Meer leest u in de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij