Gemeentelijke geurverordening

Hier staan vragen en antwoorden over het opstellen van een gemeentelijke geurverordening. Dit is de geurverordening van de Wet geurhinder en veehouderij. Het Activiteitenbesluit verwijst ook naar deze verordening in paragraaf 3.5.8.