Video NeR in 8 stappen

De video 'NeR in 8 stappen' geeft een inleiding op de NeR systematiek. Eerst wordt het doel van de NeR toegelicht en hoe de procedure verloopt met betrekking tot tekstwijzigingen. Daarna gaat de video in op de 8 stappen die bij vergunningverlening doorlopen moeten worden voor het goed toepassen van de NeR. De video duurt 24 minuten.


Mindmap in 8 stappen

Mindmap in 8 stappen