Emissie-concentratie en zuurstofpercentage

Vraag

Hoe en waarom moeten emissie-concentraties worden gecorrigeerd voor het zuurstofpercentage?

Antwoord

Emissieconcentraties van verbrandingsprocessen moeten worden gecorrigeerd voor het zuurstofpercentage. Dit is nodig om de eisen te kunnen vergelijken. Het algemene uitgangspunt is namelijk dat niet mag worden verdund om aan de emissie concentratie eisen uit het Activiteitenbesluit te voldoen.

Bij verbrandingsprocessen kan die verdunning worden gekwantificeerd door het aangeven van een zuurstofpercentage dat bij normaal bedrijf resteert in het afgas. Dat percentage is afhankelijk van het proces waarop dat van toepassing is, bijvoorbeeld:

  • 3% voor stookinstallaties met een gasvormige of vloeibare brandstof (art 2.8 lid 7d Activiteitenbesluit)
  • 6% voor stookinstallaties met een vaste brandstof (art 2.8 lid 7d Activiteitenbesluit)
  • 17% voor asfaltmenginstallaties (art 5.46 lid 3 Activiteitenbesluit)

Het zuurstofpercentage kan dus verschillen per verbrandingsproces. De zuurstofreferentie is een eenduidig ijkpunt voor het voorkomen van overmatige verdunning van afgassen. De formule voor het omrekenen van emissieconcentraties van een gemeten naar een referentiezuurstofpercentage is:

(Ceis)x = (Ceis)b * (20,94-O(x)) / (20,94-O(b))

Hierbij geldt:
(Ceis)x = concentratie bij het referentiezuurstofpercentage O(x)
(Ceis)b = concentratie bij het gemeten zuurstofpercentage O(b)
O(x) = referentiezuurstofpercentage
O(b) = gemeten zuurstofpercentage