Export vrije keuze

Het exporteren vanuit de kaart op basis van vrije keuze omvat de volgende stappen:

Exportmenu openen

U vindt het exportmenu onder het menu ‘Monitoring NSL’ in de blauwe bovenbalk.

Het exportmenu met de optie ‘Weggegevens en resultaten’ verschijnt vervolgens aan de linker zijde van het scherm. Klik deze optie aan.

exportscherm overzicht

Als u ben ingelogd, dan kunt u kiezen tussen exporteren op basis van wijzigingsrechten en op basis van vrije keuze. U kiest voor 'exporteren op basis van vrije keuze'.

Niet ingelogde gebruikers komen direct in het goede menu.

export vrije keuze

Gegevens selecteren

U krijgt nu een scherm waarin u kunt kiezen welke gegevens u wilt exporteren.

U kiest de recentste versie van de Monitoringstool en het rekenjaar waarvoor u uw berekening uit gaat voeren.

Selecteer ronde en jaar

Geef vervolgens aan in welke jurisdictie uw gegevens liggen. Selecteer jurisdictie

Het voorbeeld toont een selectie voor een berekening waarbij alleen gemeentelijke wegen en rekenpunten relevant zijn.

  • De export bevat alleen de rekenpunten binnen het geselecteerde gebied die in beheer zijn van gemeenten.
  • De export bevat zowel toetspunten (rekenpunten met een formele status binnen het NSL) als rekenpunten (deze hebben alleen een informerende functie).
  • De export bevat alleen de SRM-1 wegen binnen het geselecteerde gebied die in beheer zijn van gemeenten.
  • De export bevat alle SRM-2 wegen binnen 5 km van de gekozen rekenpunten, ongeacht de wegbeheerder.Voor een juiste berekening van de totale concentratie (inclusief snelwegbijdragen e.d.) zijn alle SRM-2 wegvakken binnen straal van 5 km noodzakelijk. De export uit de Monitoringstool is de beste plaats om deze wegen aan het model toe te voegen.
  • De export bevat alle maatregelgebieden binnen het gebied. Deze bestanden vindt u alleen terug in de export als deze daadwerkelijk in het gebied voorkomen.
  • De export bevat alle correctievelden binnen het gebied. Deze bestanden vindt u alleen terug in de export als deze daadwerkelijk in het gebied voorkomen.
  • De export bevat de rekenresultaten uit de Monitoringstool. Deze kunnen handig zijn bij het controleren van de rekenresultaten uit de Rekentool.

selecteer gemeentelijke wegen

De Rekentool verstuurt na afronding van de export een link naar het genoemde mailadres. Als u bent ingelogd, dan kunt u de export ook terugvinden onder ‘Mijn taken’.

start export

Bestand opslaan

Via het aangegeven mailadres ontvangt u een melding dat de gegevens klaar staan. Via de link in deze e-mail komt u in het detailscherm van de export. Hier kunt u de bestanden downloaden naar uw eigen computer.

U slaat de bestanden op door op de naam van het bestand te klikken. Bij de meeste browsers kunt u kiezen tussen opslaan op een vaste locatie (bijvoorbeeld de map ‘downloads’) of voor het opgeven van een nieuwe locatie.

Bestand openen

De Monitoringstool verstuurt de bestanden als .zip. Deze kunt u openen met de Windows verkenner of met een programma zoals Winrar of 7zip.


jurisdictie

Gebied waarover een overheidsorgaan bevoegd is, bijvoorbeel gemeente Vianen of provincie Utrecht.