Taak openen

De Rekentool stuurt een notificatiemail nadat de bestanden klaar zijn om bewerkt of bekeken te worden. Via de link in deze mail komt u in het detailscherm terecht.

Vooraf: meldingen aan/uitvinken

Het startscherm van de Rekentool biedt ingelogde gebruikers de keuze of de notificaties wel of niet verstuurd moeten worden. Met een inlogaccount biedt het menu 'Mijn taken' een alternatieve route voor het openen van de taak, waardoor de notificatie niet nodig is.

Als u zonder een inlogcode werkt, dan heeft u de notificatie nodig om toegang te krijgen tot de aangemaakte taak. Zolang de link naar de aangemaakte taak werkt, biedt deze ook toegang tot de andere taken die met dit mailadres zijn aangemaakt via het menu 'Mijn taken'.

  • De notificatie na validatie brengt u naar het detailscherm van uw taak zodra de validatie is afgerond. Uw taak is in deze fase bewerkbaar, tenzij u eerder heeft aangegeven dat u de bewerkingsfase over wilt slaan. De bewerkbare taak kunt u bekijken, bewerken en opslaan.
    • Bij een taak die direct na de validatie wordt berekend, komt u via deze link ook in het detailscherm. U kunt deze taak dan niet bewerken.
  • De notificatie na afronding brengt u naar het detailscherm van uw taak nadat de berekening is afgerond. Via het detailscherm kunt u uw resultaten bekijken en opslaan.

notificatie-niet ingelogde gebruiker

Taak openen vanuit de mail

Zodra de validatie of de berekening is afgerond, stuurt de Rekentool een notificatie naar het mailadres dat u heeft opgegeven. In deze notificatie staat een link die u gelijk naar het detailscherm van uw taak brengt.

image027

Het detailscherm is de basis voor het benaderen van de bewerkingsopties van de taak. Aan de linker zijde kunt u de tabellen openen. Met de icoontjes in het hoofdscherm kunt u de taaknaam wijzigen, de rekentaak starten, de kaart openen of de taak verwijderen. Daarnaast geeft het detailscherm informatie over het verloop van de berekening en kunt u via dit scherm de (bewerkte) bestanden exporteren naar uw eigen pc. De exporteerbare bestanden staan onderin het scherm.

detailscherm en navigatie


Taak afsluiten en opnieuw openen

De Rekentool bewaart uw taak een beperkte periode. Gedurende deze tijd kunt u uw taak zo vaak openen en afsluiten als u wilt. De rekentool bewaart de wijzigingen die u via de kaart en/of de tabellen heeft gemaakt. U opent uw model elke keer vanuit de oorspronkelijke notificatiemail. Zodra de bewaartijd is verstreken werkt de link uit uw mail niet meer.

Taak online bewaren

Een berekening, inclusief alle invoerbestanden, rekenresultaten en kopieën, blijft maximaal 3 dagen op de server bewaard.

Taak lokaal opslaan

U kunt uw taak altijd lokaal opslaan via het detailscherm. Lokaal kunt u uw berekening langer bewaren dan de beperkte tijd online.

Let op. De datum achter het bestand geeft aan wanneer het bestand is gewijzigd. Als u na deze datum uw bestand heeft bewerkt, dan is dit bestand niet actueel meer.Is uw bestand niet actueel meer? Dan kunt u het bestand actualiseren door de berekening uit te voeren. Na de berekening start u een nieuwe taak in de Rekentool door de opgeslagen datasets opnieuw aan te bieden.