NSL Monitoringsrapportage 2021

Gepubliceerd 15 december 2021

In 2021 vindt voor het 12e jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. Met de publicatie van de NSL Monitoringsrapportage 2021 is deze monitoringsronde afgerond.

Monitoringsrapportage 2021

De monitoringsrapportage, inclusief de resultaten van de monitoring, is op 15 december 2021 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer verstuurd. De monitoringsrapportage  staat ook op de website van het RIVM. De resultaten van de monitoringsronde 2021 zijn nu openbaar toegankelijk via de website www.nsl-monitoring.nl.

Bureau Monitoring bedankt iedereen hartelijk voor de inzet bij het verzamelen, controleren en actualiseren van gegevens voor de monitoringsronde 2021!

Invoergegevens nu openbaar

Na het publiceren van de rapportage zijn de rekenresultaten en invoergegevens van verkeer en veehouderijen openbaar beschikbaar in de monitoringstool. De veehouderijgegevens zijn alleen beschikbaar als te exporteren bestand. De naam, adres en vergunning datum van de veehouderij maken we niet openbaar.

Monitoringsronde 2022 de laatste onder de Wet milieubeheer

Bureau Monitoring zal de NSL-partners komend jaar met nieuwsbrieven informeren over de inhoud, voortgang en planning voor de aankomende monitoringsronde 2022. Tijdens de MR2022 zal voor de laatste keer de huidige monitoringstool gebruikt worden.

Er is gestart met de ontwikkeling van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). In januari 2023 zal het CIMLK gereed zijn en gebruikt gaan worden voor de monitoring van luchtkwaliteit onder de Omgevingswet én voor het Schone Lucht Akkoord.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u ook in 2022 per e-mail informeren over de voortgang van de NSL-monitoring. Bij vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u contact opnemen met de de Helpdesk van het Kenniscentrum InfoMil.

Bureau Monitoring wenst u nu hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022.

Downloaden