Checklist vuurwerk verkooppunten

Hier vindt u een checklist op maat voor milieucontroles bij vuurwerk verkooppunten.

De checklist is beschikbaar gesteld door Aize Terpstra en Diederik Terlaak Poot van de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing):

Deze checklist kan het bevoegd gezag gebruiken bij milieucontroles van vuurwerk verkooppunten tot 10.000 kg consumentenvuurwerk.

De voorschriften uit het Vuurwerkbesluit (versie 2015) zijn vertaald in te controleren punten. Het gaat om twee delen. Eén deel voor de controle voorafgaand aan de opslag en verkoop van vuurwerk en één deel voor de controle tijdens de verkoopdagen:

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit document ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.