PGS 15 - Vakbekwaamheid

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2016. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2011.

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen is een door het bedrijf aangestelde deskundige aanwezig. Volgens voorschrift 3.14.1 geldt deze verplichting bij inrichtingen met meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen in opslag.

Deze persoon heeft aantoonbare kennis van het omgaan met gevaarlijke stoffen en het bestrijden van calamiteiten met gevaarlijke stoffen. De vakbekwaamheid blijkt uit gevolgde opleidingen of aanwezige certificaten. De RI&E moet hier aandacht aan besteden. Een voorbeeld van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen is het in- en uit een opslagvoorziening brengen van gevaarlijke stoffen.

De deskundige is opgeleid voor de relevante PGS 15-voorschriften, aangevuld met een basiskennis gevaarlijke stoffen en of CMR-stoffen. Als dat voor de incidentbestrijding nodig is, volgt de deskundige een BHV-opleiding waarin het opruimen van gevaarlijke stoffen en of CMR-stoffen wordt benadrukt. Alleen kennis van de in de inrichting opgeslagen stoffen is noodzakelijk.

Het gaat hierbij in essentie om het omgaan met en bestrijden van calamiteiten met gevaarlijke stoffen. Dit is vooral gerelateerd aan de Arbowetgeving. Essentieel is of deze persoon in staat is om de risico's op een juiste wijze in te schatten. Vragen als: welke persoonlijk beschermingsmiddelen moet ik waarvoor gebruiken? welke dosis is gevaarlijk? welke informatie haal ik uit een veiligheidsinformatieblad (VIB)? moeten door de aangestelde deskundige kunnen worden beantwoord.

Cruciaal is in ieder geval dat deze personen aantoonbaar een opleiding of cursus hebben gevolgd die hiermee samenhangt (dus met een certificaat, hoeft niet per se examen) en dat dit in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is vastgelegd.