Behandelen van gewassen

witlof, klaar voor consumtpeLeeswijzer

Deze pagina geeft een uitleg van de activiteit behandelen van gewassen. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften voor deze activiteit staan in paragraaf 3.5.6 van het Activiteitenbesluit. De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Het behandelen van gewassen omvat verschillende handelingen:

  • De gewassen behandelen met gewasbeschermingsmiddelen en biociden: onderdompelen in dompelbaden of afspoelen in douche-installaties.
  • De verpakkingen en fusten spoelen. Bijvoorbeeld de kratten waarin het gewas was opgeslagen, in die kratten zitten resten van de middelen.
  • De gewassen zelf spoelen. Bijvoorbeeld bloembollen in spoelbassins, het spoelwater bevat aarde en resten van de middelen.
  • De gewassen sorteren en binnen het eigen bedrijf vervoeren (dus vóór het transport naar de afnemers).

Het gaat daarbij om agrarische activiteiten.

Agrarische activiteiten zijn activiteiten die nodig zijn voor het telen of kweken van gewassen of fokken, mesten, houden of verhandelen van landbouwhuisdieren. Veehouderijen, glastuinbouwbedrijven en bedrijven met bedekte of open teelt zijn voorbeelden van bedrijven die agrarische activiteiten uitvoeren. Ook agrarische gemechaniseerde loonbedrijven (agrarisch loonwerk) vallen hier uitdrukkelijk onder. Met het reparatiebesluit is de definitie van artikel 1.1 Activiteitenbesluit hierop verduidelijkt.

Activiteiten die onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen

Er zijn vergelijkbare activiteiten die als activiteit onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen (de industriële behandeling). Namelijk: