Transponeringstabel verplaatsing overgangsrecht vierde tranche

Met de wijzigingen per 1 januari 2016 van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling ('vierde tranche') is het specifieke overgangsrecht voor milieuthema's en activiteiten uit hoofdstuk 6 verplaatst. Deze vindt u nu in de hoofdstukken van het besluit waarop dat overgangsrecht betrekking heeft. Het gaat om de paragrafen 6.2 en volgende van zowel het Activiteitenbesluit als de Activiteitenregeling. Het algemene overgangsrecht bleef in paragraaf 6.1 staan.

Hiermee is een belangrijke vereenvoudiging doorgevoerd. Overgangsrecht dat al was uitgewerkt is hierbij geschrapt. Ook is zo veel mogelijk de datum opgenomen per wanneer het overgangsrecht is uitgewerkt. De artikelen over het overgangsrecht zijn sinds deze wijzigingen minder ingewikkeld en beter leesbaar.

Hieronder staan transponeringstabellen die een overzicht geven van de verplaatsingen in het Activiteitenbesluit en in de Activiteitenregeling.

Tabel Activiteitenbesluit

Transponeringstabel overgangsrecht voor en na de 'vierde tranche' aanpassingen Activiteitenbesluit

Artikelen hoofdstuk 6

Artikelen hoofdstukken 2 tot en met 5

6.9

2.16a

6.10

2.9a

6.12

2.17a, eerste tot en met vijfde lid

6.13

2.20, achtste en negende lid

6.14

2.18, negende en tiende lid

6.15

2.17a, zesde lid, artikel 2.19a, vierde lid

6.16, eerste tot en met derde lid

2.19a, eerste tot en met derde lid

6.17, eerste lid

3.23, vijfde lid, 3.23c, derde lid, 4.82, vijfde lid

6.17, tweede lid

3.26c, derde lid, 3.26h, derde lid, 3.34, achtste lid, 4.71, tweede lid, 4.75, vierde lid

6.18

3.3, zesde en zevende lid

6.19

3.4, vierde en vijfde lid

6.19b

3.5b, vierde tot en met het achtste lid

6.20 tot en met 6.20d

3.10q tot en met 3.10u

6.21

3.12, negende tot en met elfde lid

6.21a

3.14a, vierde en vijfde lid

6.21b

3.15a, zesde lid

6.21c

3.16d, zesde lid

6.21d

3.16q

6.22

3.20, tiende tot en met twaalfde lid

6.22a

3.20, dertiende en veertiende lid

6.22b

3.20a, tweede tot en met vierde lid

6.22c

- (vervallen per 1-1-2016)

6.24c

3.46, tweede en derde lid

6.24d

3.51, vierde en vijfde lid

6.24e

3.56, vijfde en zesde lid, 3.57, derde en vierde lid, 3.58, vijfde en zesde lid

6.24f, eerste lid

3.56, vierde lid

6.24f, tweede lid

3.58, derde lid

6.24g

3.56, derde lid

6.24h

3.58, vierde lid

6.24i

3.56, zevende, 3.57, vijfde lid. 3.58, zevende lid, 3.59, tweede lid

6.24j

3.63, achtste lid

6.24l

3.64, derde en vierde lid

6.24m

3.74a

6.24m1

3.76, zesde lid

6.24n

3.83, elfde lid

6.24o

3.90, zevende lid

6.24o1

3.91, vierde lid

6.24o3

3.102, twaalfde lid

6.24q

3.108, vierde en vijfde lid

6.24r

3.114a

6.24s

3.119a

6.24t

3.125, achtste lid

6.24u

3.125, negende en tiende lid

6.24v

3.125a

6.24w

- (vervallen per 1-1-2016)

6.24x

3.131, zesde tot en met achtste lid

6.24y

3.134, zesde en zevende lid, 3.139, achtste en negende lid

6.25a

4.5b, tweede lid

6.33

- (vervallen per 1-1-2016)

6.33a

4.74p1

6.33b

4.77, vijfde en zesde lid

6.34

4.80a, tweede tot en met vierde lid

6.34c

4.104a, vierde en vijfde lid

6.35

4.124, vierde lid

Tabel Activiteitenregeling

Transponeringstabel overgangsrecht voor en na de 'vierde tranche' aanpassingen Activiteitenregeling

Artikelen hoofdstuk 6

Artikelen hoofdstukken 2 tot en met 4

6.1, 6.3, 6.5j en 6.11

Niet van toepassing, deze

artikelen zijn uitgewerkt.

6.2, eerste lid

2.1, zevende lid

6.2, tweede lid

3.26, derde lid

6.4

3.3, tweede tot en met vierde lid

6.5

3.14, derde lid

6.5a

3.29, vijfde lid

6.5aa

3.23, derde tot en met vijfde lid, en 3.24, vijfde en zesde lid, 4.93, derde tot en met vijfde lid, 4.93a, vijfde en zesde lid

6.5b

3.34, vierde en vijfde lid

6.5ba

3.25, twaalfde lid, 4.94, achtste lid

6.5d

3.65, tiende lid

6.5e

3.67, vierde en vijfde lid

6.5g

3.68, vierde tot en met zesde lid

6.5h

3.69, negende lid

6.5ha

3.71c, vijfde lid

6.5i

3.98, zesde lid

6.6

4.4d

6.7

3.15, derde en vierde lid, 3.27j, vierde en vijfde lid, 4.38, vierde en vijfde lid, 4.40, negende en tiende lid, 4.44, vierde en vijfde lid, 4.46, negende en tiende lid, 4.50, zevende en achtste lid, 4.55, vierde en vijfde lid, 4.57, vierde en vijfde lid, 4.60, zevende en achtste lid, 4.64, negende en tiende lid, 4.68, twaalfde en dertiende lid, 4.71, vierde en vijfde lid, 4.74, vierde en vijfde lid, 4.77, vierde en vijfde lid, 4.81, vierde en vijfde lid, 4.84a, vijfde en zesde lid, 4.84g, derde en vierde lid, 4.84m, derde en vierde lid, 4.96, derde en vierde lid, 4.102a, vierde en vijfde lid, 4.102i, vierde en vijfde lid, 4.104a, vierde en vijfde lid, 4.104c, derde en vierde lid, 4.117, vierde en vijfde lid

6.8

3.27l, tweede lid, 3.103, vijfde tot en met zevende lid, 3.104, vierde en vijfde lid, 4.40, elfde en twaalfde lid, 4.46, elfde en twaalfde lid, 4.64, elfde en twaalfde lid, 4.68, veertiende en vijftiende lid, 4.84c, zesde en zevende lid, 4.100, vierde en vijfde lid, 4.102c, vijfde en zesde lid, 4.102f, zesde en zevende lid, 4.104d, zesde en zevende lid,

6.10, eerste, vierde, zesde en zevende lid

4.15a

6.10, achtste lid

4.14, vijfde lid

6.11a

4.114, elfde en twaalfde lid

6.11aa

4.84j, tweede en derde lid

6.11b

3.71d, zestiende en zeventiende lid, 4.15, tiende en elfde lid


Overgangsrecht na de vierde tranche

Na de verplaatsing van het specifieke overgangsrecht bevat hoofdstuk 6 alleen nog het algemene overgangsrecht.

Het Activiteitenbesluit en de -regeling kennen drie soorten overgangsrecht.

De twee laatstgenoemde soorten overgangsrecht staan in het besluit bij de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 2 tot en met 5.