Vragen en antwoorden overgangsrecht Activiteitenbesluit

In dit dossier staan veelgestelde vragen en antwoorden over het overgangsrecht bij het Activiteitenbesluit. Zoals over de overgang van omgevingsvergunning milieu naar algemene milieuregels.