Melding, vergunning en begrip inrichting

Bedrijven die een Wm-inrichting zijn, moeten soms een melding doen.

  • Crematoria zijn altijd een Wm-inrichting vanwege de crematieoven.
  • Begraafplaatsen kunnen een Wm-inrichting zijn vanwege op de begraafplaats aanwezige elektro- en verbrandingsmotoren, voorzieningen voor live muziek of het bereiden van voedingsmiddelen.
  • Strooivelden zijn niet zelfstandig als een Wm-inrichting aan te merken. Ze kunnen wel onderdeel van een Wm-inrichting (het crematorium) zijn.

Bedrijven hoeven alleen een melding te doen als ze een inrichting type B zijn. Inrichtingen type A hoeven geen melding te doen. Of er sprake is van een inrichting type A of B kunt u bepalen met de Activiteitenbesluit Internet Module.

Voor een bedrijf in de uitvaartbranche is normaliter geen omgevingsvergunning milieu of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig.