Checklist melding Activiteitenbesluit

Hier vindt u instrumenten om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit te beoordelen.

Met het toetsingsprotocol kan het bevoegd gezag de volgende aspecten van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit beoordelen:

  • Type bedrijf
  • Doorsturen melding
  • Noodzaak tot aanvullende onderzoeken (geluid, lucht, energie, verkeer en vervoer)
  • Inventarisatie activiteiten
  • Beoordeling of de melding compleet is
  • Beoordeling maatwerk
  • Beoordeling gelijkwaardigheid

Toetsingsprotocol melding (jan 2013) (doc, 473 kB)
(Beschikbaar gesteld door de Milieudienst West-Friesland)

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek ' Overheden voor overheden ' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.