Voorbeeldbrieven controles Activiteitenbesluit

Hier vindt u standaardbrieven voor controles in het kader van het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning voor het aspect milieu.

Voorbeeldbrieven controles

Beschikbaar gesteld door de Gemeente Hilversum:

Met deze brief kan het bevoegd gezag een controle op de voorschriften uit het Activiteitenbesluit aankondigen en het bedrijf op de hoogte brengen van de mogelijkheid tot zelfcontrole en de gegevens die nodig zijn voor de contole:

Aankondiging milieucontrole (mrt 2015) (doc, 45 kB)

Met deze brief kan het bevoegd gezag, na het uitvoeren van een controle op de voorschriften uit het Activiteitenbesluit bij een inrichting type A of type B, het bedrijf op de hoogte stellen van de resultaten van de controle en de gemaakte afspraken.

Controlebrief Activiteitenbesluit (mrt 2015) (doc, 57 kB)

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.