Transponeringstabel Activiteitenbesluit 1 januari 2013

Op 1 januari 2013 is de indeling van het Activiteitenbesluit gewijzigd.

Een aantal activiteiten is verplaatst van hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 3, waardoor de voorschriften ook van toepassing zijn op vergunningplichtige bedrijven. Daarnaast zijn binnen hoofdstuk 3 en 6 nog meer paragraaf- en artikelnummers gewijzigd, waarmee de activiteiten logischer zijn geordend.

Met de transponeringstabel op deze pagina is snel te zien welke paragrafen en artikelen in het Activiteitenbesluit een ander nummer hebben gekregen.

Ook in de Activiteitenregeling hebben verschuivingen plaatsgevonden. Zie daarvoor de Transponeringstabel Activiteitenregeling 2013.

Transponeringstabel wijzigingen Activiteitenbesluit: van hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 3
Activiteit Paragraaf voor
1 januari 2013
Paragraaf vanaf
1 januari 2013
Artikel voor
1 januari 2013
Artikel vanaf
1 januari 2013
Stookinstallatie 4.2.1 deel 3.2.1 4.19 3.10k
Noodstroomaggregaat 4.8.7 deel 3.2.1 4.115 3.10o
Koelinstallatie 4.2.2 3.2.6 4.20 3.16d
6.17 6.10b 6.28 6.21c
Parkeergarage 4.6.2 3.3.4 4.76 3.26e
deel 4.6.1 3.3.4 4.75 3.26f
Jachthaven 4.8.2 3.3.5 4.105
4.106
4.107
4.108
3.26h
3.26i
3.26j
3.26k
Vullen gasflessen 4.1.6 3.4.8 4.16 3.54b
Opslaan gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtank deel 4.1.3 3.4.9 deel 4.6 3.54d
Bereiden voedingsmiddelen 4.8.3 3.6.1 4.109
4.110
3.131
3.132
6.25 6.13l 6.36 6.24x
Slachten, uitsnijden 4.8.4 3.6.2 4.111
4.111a
4.112
3.134
3.135
3.136
6.26 6.13m 6.37 6.24y
Traditioneel schieten 4.8.8 3.7.2 4.116 3.146
Sporttereinen in de buitenlucht 4.8.5 3.7.3 4.113 3.148
Recreatieve visvijver 4.8.5a 3.7.4 4.113a 3.150
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen 4.8.5b 3.7.5 4.113b 3.152
6.9 6.9 6.20 6.20d
6.12 6.13n 6.23 6.24z
6.13b 6.12 6.24b 6.23
Transponeringstabel wijzigingen Activiteitenbesluit: Wijzigingen binnen een hoofdstuk
Activiteit Paragraaf voor
1 januari 2013
Paragraaf vanaf
1 januari 2013
Artikel voor
1 januari 2013
Artikel vanaf
1 januari 2013
Warmtekrachtinstallatie 3.2.1 deel 3.2.1 3.7
3.8
3.9
3.10
3.7
3.10o en 3.10p
3.10l
3.10m
6.9 6.9 6.20 6.20d
Tandheelkunde 3.3.3 3.8.1 3.26 3.154
6.12 6.13n 6.23 6.24z
Opslaan van propaan in tanks 3.3.4 3.4.1 3.27-3.28 3.27-3.28
(niet gewijzigd)
Opslaan van diverse vloeistoffen in ondergrondse tanks 3.3.5 3.4.2 3.30 3.29-3.30a
Op- en overslag goederen 3.3.6 3.4.3 3.31.3.40 3.31-3.40
(niet gewijzigd)
Autodemontage 3.3.7 3.3.3 3.41
3.42
3.43
3.44
3.26
3.26a
3.26b
3.26c
6.13b 6.12 6.24b 6.23