Registratieplicht

kip Artikel 3.120 van het Activiteitenbesluit verplicht de veehouder om diergegevens te registeren.

De veehouder moet het aantal dieren:

  • Per diersoort registeren
  • Minstens één keer per maand
  • Met regelmatige interval (de periode tussen de registratie moet telkens ongeveer even lang zijn)
  • De gegevens op het bedrijf hebben
  • De gegevens 10 jaar bewaren

Het gaat om gegevens die hij ook al voor de Meststoffenwet moet bijhouden. Deze gegevens kunnen landbouwtellingen zijn (diertelkaarten, maandelijke stallijst en) of boekhoudkundige data.

Niet van toepassing

Deze voorschriften gelden niet voor: