Meten en handhaven uittreesnelheid

Vraag

Moeten handhavers letterlijk het dak op om bij stallen bijvoorbeeld de uitstroomsnelheid van de ventilatoren te meten?

Antwoord

Nee, de gemiddelde uitstroomsnelheid van een centraal emissiepunt wordt berekend aan de hand van de diameter van de uitstroomopeningen en de standaard ventilatiedebieten per dier. Metingen laten alleen zien wat de uittreesnelheid op een bepaald moment is, maar deze kan sterk afwijken van de gemiddelde situatie. De diameter en de ligging van ventilatoren zijn wel aandachtspunten.