Voorzorg: conclusies

Bij het stellen van maatwerkvoorschriften en bij besluiten over een omgevingsvergunning milieu kan het bevoegd gezag rekening houden met voorzorg.

De afwegingsruimte hangt af van het aspect waarvoor beoordeling nodig is. Gelden hiervoor al grenswaarden voor de emissies of immissie, zoals bij ammoniak en fijnstof? Dan is er nauwelijks ruimte voor het toepassen van voorzorg bij milieubesluiten. Want de wetgever heeft bij (de belangenafweging van) zulke vastgestelde grenswaarden in principe al rekening gehouden met voorzorg. Voor endotoxinen kunnen emissies worden teruggebracht op basis van een brede belangenafweging, waarin voorzorg kan worden meegewogen. Een geitenhouderij mag alleen uit voorzorg geweigerd worden, als ook een ruimtelijk aspect meespeelt (extra stalruimte of wijziging bestemmingsplan).

Bij het afwegen en toepassen van voorzorg beoordeelt het bevoegd gezag steeds van geval tot geval of uit voorzorg maatregelen nodig zijn.

Het onderdeel Instrumenten milieu gaat in op het toepassen van voorzorg vanwege endotoxinen en vanwege geitenhouderijen.