Gasbehandeling

Vergistingsgas kan op verschillende manieren bewerkt worden voor verschillende toepassingen. Voor toepassing in een warmtekrachtinstallatie wordt het vergistingsgas (verder) ontzwaveld, bijvoorbeeld door actiefkoolfiltratie. Deze bewerking moet gesloten uitgevoerd zijn. Geuremissies kunnen dan alleen optreden bij onderhoud of bijvoorbeeld bij het wisselen van de actiefkoolpatronen.

Opwerken vergistingsgas

Het opwerken van vergistingsgas naar aardgaskwaliteit vindt ook plaats in gesloten installaties, waarbij emissies (buiten bijzondere situaties) niet voor mogen komen. Dit betekent dat bij normale bedrijfsvoering de vergistingsgasopwerking geen bron van geur mag vormen.