O6 De hoeveelheid VOS in afval

O6 staat voor de hoeveelheid organische oplosmiddel in de afvalstoffen van het bedrijf die zijn vrijgekomen bij het uitoefenen van een activiteit waarop afdeling 2.11 van toepassing is. Oplosmiddelen die voor regeneratie aan een recyclingbedrijf worden aangeboden, worden in principe altijd tot O6 gerekend.

De hoeveelheid VOS in afval kan worden afgeleid van de hoeveelheid afval en het oplosmiddelgehalte daarvan. Als het oplosmiddelgehalte van het afval niet bekend is, kan dit worden gemeten, bijvoorbeeld door weging (als het organische oplosmiddel kan worden gescheiden van de overige vloeistoffen en vaste stoffen).

Bij oplosmiddelhoudend slib vormt gaschromatografie in combinatie met massaspectrometrie een geschikte methode. Verder kan een bedrijf de afvalverwijderaar vragen of die gegevens kan verstrekken over de hoeveelheid VOS in het aangeboden afval.

Frequentie en noodzaak van metingen zijn afhankelijk van de verwachte variatie in het oplosmiddelgehalte en de relevantie van de betreffende stroom in de oplosmiddelenboekhouding: als de afvalstroom relatief klein is, ligt het niet voor de hand het oplosmiddelgehalte in deze stroom nauwkeurig te bepalen.

Voor de autoschadeherstelbranche zijn over de hoeveelheid VOS in de verschillende afvalstromen kentallen geformuleerd. Let wel: de meeste autoschadeherstelbedrijven vallen niet onder afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit, zie inleiding onder Autospuiterijen.

Kentallen voor VOS-gehalte van afvalstromen in de autoschadeherstelbranche

Afvalstroom

Gram VOS/kg afval

Vervuilde verdunner

750

Lakrestanten

500

Lakrestanten in blik

350

Laksludge

150