Toezicht en handhaving regelgeving f-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen

Het stappenschema is een richtlijn voor toezicht en handhaving op regelgeving voor f-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen. Het kan gebruikt worden bij:

  • koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur
  • brandbeveiligingssystemen en brandblussers
  • hoogspanningsschakelaars

die f-gassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten.

Deze handleiding gaat niet in op de beperkingen voor het op de markt brengen van producten en hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen. Ook gaat de handleiding niet in op de rapportage plicht aan de Europese Commissie.

Met de pdf knop kunt u de handleiding omzetten in een pdf-bestand. De pdf-knop pdf-knop zit onderin de pagina van de website.