Bij een horecabedrijf staat R22 (een HCFK) opgeslagen. Mag dit?

Vraag

Bij een horecabedrijf staat nog R22 (een HCFK) opgeslagen. Mag dit?

Antwoord

Nee, dit is niet toegestaan.

De Verordening Ozonlaagafbrekende stoffen geeft aan dat opgeslagen CFK en HCFK zoals R22 niet meer gebruikt mag worden. Een bedrijf mag dus niets meer met het opgeslagen R22 doen. Hierdoor is het feitelijk opslag van afval in afwachting van verwijdering. Gaat het om een bedrijf dat valt onder het Activiteitenbesluit, dan geldt hiervoor artikel 2.14a lid 6 van het Activiteitenbesluit. Dit artikel geeft aan dat afval in afwachting van verwijdering maximaal een jaar op het terrein mag staan. Is het een vergunningplichtig bedrijf, dan kan het bevoegd gezag hiervoor een termijn stellen in de vergunning.

Een persoon die het terugwinnen van een CFK of HCFK uit apparatuur uitvoert, moet hiervoor gecertificeerd zijn. Dit volgt uit artikel 22 lid 1 en 5 van de Verordening Ozonlaagafbrekende stoffen. In de Nederlandse wetgeving is de certificering voor ozonlaagafbrekende stoffen en f-gassen gelijk getrokken. De Beoordelingsrichtlijn 200 (BRL200) geeft aan welk certificaat een persoon nodig heeft om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.