Bijvullen van lekkende koelinstallatie

Vraag

Een lekkende koelinstallatie wordt keer op keer gerepareerd en bijgevuld. Moet een gediplomeerd monteur alarm slaan?

Antwoord

Nee, er is geen dergelijke verplichting. Van de monteur wordt overigens wel verwacht dat hij de eigenaar in kennis stelt en adviseert.