Op internet wordt een partij geregenereerde R11 (CFK) aangeboden. Is het toegestaan deze partij aan te bieden?

Vraag

Op internet wordt een partij geregenereerde R11 (CFK) of R22 aangeboden. Is het toegestaan deze partij aan te bieden?

Antwoord

Nee, het op de markt brengen en het gebruik van deze stoffen is verboden. De stof mag wel op de markt worden gebracht (verkocht) voor vernietiging. Het is in dit geval onwaarschijnlijk, dat via een advertentie op internet wordt gezocht naar regeneratiefaciliteiten.