Verschillende koelcircuits in één installatie

Vraag

Een koelmiddelinstallatie bestaat uit een combinatie van twee aparte koelcircuits. Moet voor het bepalen van de lekcontrolefrequentie de koelmiddelinhoud van beide circuits opgeteld worden?

Antwoord

Nee, voor de definitie van koelinstallatie en daarmee de vaststelling van de lekcontrolefrequentie is bepalend wat de inhoud is van het koudemiddelencircuit. Omdat het om gescheiden onderdelen gaat, moet gekeken worden naar de inhoud van de aparte koelcircuit.

Wel of niet gescheiden koelcircuits

Twee niet onderling verbonden koelcircuits worden beschouwd als twee onderdelen. Dit is ook het geval als de twee koelcircuits voor hetzelfde doeleinde wordt gebruikt. Bijvoorbeeld om een lage temperatuur in een koel- of pakhuis te bereiken.

Voorwaarde is wel dat niet de mogelijkheid bestaat om het ene koelcircuit permanent of tijdelijk te verbinden met de andere. Als een molecuul binnen de installatie van de ene plaats naar de andere kan stromen, betekent dit dat deze twee locaties onderdeel van één en dezelfde toepassing vormen.