Is het toegestaan om een andere maatregel dan de erkende maatregel toe te passen?

Vraag

Is het toegestaan om een andere maatregel dan de voorgeschreven erkende maatregel toe te passen?

Antwoord

Ja, dat mag als het bevoegd gezag dit goedkeurt. Het bevoegd gezag kan het bedrijf vragen om aan te tonen dat het bedrijf met de getroffen maatregel voldoet aan de emissieconcentratie-eis.

Stel een bedrijf heeft een cyclooninstallatie toegepast, terwijl de Activiteitenregeling in hoofdstuk 4 een filtrerende afscheider voorschrijft als erkende maatregel.

Het bevoegd gezag kan in dit soort situaties het bedrijf vragen om aan te tonen dat het bedrijf met de getroffen maatregel voldoet aan de in het Activiteitenbesluit genoemde emissieconcentratie-eis. Dit volgt uit artikel 2.8 lid 1 en 2 van het Activiteitenbesluit.

Dit aantonen kan door een meting of een berekening. Zie voor meer informatie de pagina Toezicht bij H3 en H4 activiteiten' in de handleiding luchtemissies bij bedrijven.