Stappenplan

Volgens het stappenplan hieronder kan een bedrijf vaststellen welke verplichtingen er voor het bedrijf gelden voor ZZS. De stappen vormen de kern voor het bevoegd gezag voor haar toezicht op het bedrijf.

Het stappenplan heeft betrekking op type C-inrichtingen, inclusief IPPC-installaties. Hierbij geldt dat bij IPPC-installaties de BBT-conclusies voorrang hebben boven de bepalingen uit het besluit en de regeling. Wel geldt artikel 2.4 lid 2 (minimalisatieplicht). Voor IPPC-bedrijven met BBT-conclusies geldt artikel 2.8 niet maar kan wel als hulpmiddel worden gebruikt (zie artikel 2.8 monitoring bij vergunningverlening).

Voor type C (niet-IPPC) gelden de bepalingen in plaats van de eisen die gesteld worden in de vergunning. De eisen in het Activiteitenbesluit zijn als algemene regels van toepassing. De vergunningverlener neemt deze eisen dus niet op in de vergunning. Dit geldt nog meer in het geval van maatwerk.

stappenplan ZZS Emissiesituatie van het bedrijf Immissietoets Is een stof ZZS? Toets grensmassastroom Vaststellen verplichtingen Minimalisatie en vermijdings- en reductieprogramma's Minimalisatieverplichting en 5-jaarlijkse onderzoeksplicht