Berichten veehouderij2017

Binnen de NSL monitoring wordt speciaal aandacht besteed aan de intensieve veehouderij. De berichten die InfoMil voor de monitoringsronde 2017 heeft verzonden vindt u hieronder.