Resultaten Monitoringsronde 2017 beschikbaar

In 2017 vindt voor het achtste jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 6 juli 2017.

Op 4 juli zijn de rekenresultaten van de monitoringsronde voor verkeer beschikbaar gekomen voor overheden. De Rekentool 2017 (RT2017) is vanaf deze datum voor iedereen beschikbaar.

Gevalideerde concentratieberekeningen beschikbaar

De resultaten van de concentratieberekeningen van de monitoringsronde 2017 zijn op 4 juli 2017 gepresenteerd in de Overleggroep Monitoring NSL. Vanaf nu zijn de resultaten ook beschikbaar achter de inlog op de website NSL monitoring. Wij vragen u om deze resultaten te bekijken en te controleren op onvolkomenheden. Zodra u op onvolkomenheden stuit dan kunt u deze doorgeven bij luchtkwaliteit@rws.nl.

De concentratieberekeningen zijn verricht op basis van de door overheden aangeleverde en gecontroleerde invoergegevens. De rekenkundige validatie van de rekenresultaten voor het rekenjaar 2016 en de zichtjaren 2020 en 2030 is afgerond. Hierbij zijn geen onverklaarbare significante systematische verschillen tussen berekeningen met de Monitoringstool en het eigen model van het RIVM gevonden.

Rekentool 2017

U kunt vanaf nu zonder inloggegevens  de Rekentool 2017 gebruiken. Deze bevat de achtergrondconcentraties en emissiefactoren die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in maart 2017 heeft vastgesteld. De voorgaande versies van de Rekentool blijven ook beschikbaar op de website NSL monitoring. Maar deze worden niet meer gevalideerd.

Analyse rekenresultaten

Langs 7,2 km van de Nederlandse wegen wordt in 2016 een overschrijding geconstateerd van de grenswaarde voor NO2. Voor PM10 gaat het om overschrijdingen langs 2,3 km weg in 2016, waarvan het voor 1,8 km zeer waarschijnlijk onterechte overschrijdingen betreft. Dit is exclusief de overschrijdingen voor PM10 bij veehouderijen die in een apart traject bepaald worden.

Met de resultaten van de monitoring kunt u een analyse maken over de stand van zaken bij uw gemeente. Is er sprake van overschrijdingen, zijn er nieuwe of hardnekkige oude overschrijdingen, zijn er nieuwe maatregelen nodig?

Mocht u tijdens het bekijken van de resultaten op belangrijke onvolkomenheden stuiten dan kunt u deze melden bij luchtkwaliteit@rws.nl.

Net als voorgaande jaren is er in de monitoringsrapportage ruimte voor opmerkingen over geconstateerde onjuistheden in de invoer die de onvolkomenheden heeft veroorzaakt (en eventuele onterechte knelpunten). Voorbeelden van opmerkingen over invoergegevens vindt u in bijlage 6 van de rapportage over 2015. Een eventuele tekst met een toelichting kunt u tot uiterlijk 14 september 2017 doorgeven via luchtkwaliteit@rws.nl.

Planning

Datum Actie
14 september Uiterlijke datum inleveren toelichting "onjuistheden in invoer"
Begin november Definitieve versie Monitoringsrapportage beschikbaar

Vragen over de monitoring en de Monitoringstool

Op de website InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze website de link naar de Handleiding Monitoring NSL. Bij vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil via de helpdesk.