NSL-Rekentool 2017 beschikbaar

In 2017 vindt voor het achtste jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 13 april 2017.

Rekentool 2017

De NSL-Rekentool 2017 is vanaf 13 april 2017 beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl. In de Rekentool 2017 zijn de op 15 maart 2017 door het Ministerie van IenM bekend gemaakte gegevens verwerkt. Deze gegevens zijn de achtergrondconcentraties, emissiefactoren, meteorologie en ruwheidskaart.

De Rekentool 2017 is door het RIVM geschikt bevonden als hulpmiddel voor de controle van de lokale invoer voor het rekenjaar 2016 en de zichtjaren 2020 en 2030 voor zowel PM10 en NO2.

Let op: Op dit moment is de RT alleen te gebruiken voor de jaren 2016, 2020 en2030 voor de stoffen PM10 en NO2. De RT zal volgende week aangepast zijn voor het berekenen van voorgaande en tussenliggende jaren.

Bussenknop 2017

De geactualiseerde bussenknop 2017 is vanaf 5 april 2017 beschikbaar. Met de bussenknop kunt u de effecten van een aangepast bussenpark op de luchtkwaliteit bepalen. Op de website is informatie met een instructie voor de bussenknop te vinden.

Validatie Rekentool 2017

Na sluiting van de Monitoringstool valideert het RIVM de NSL-Rekentool definitief met behulp van de resultaten van de land-dekkende OPS-berekeningen. De gevalideerde NSL-Rekentool komt dan vervolgens ook vóór het inlogscherm beschikbaar. Mocht u opmerkelijke resultaten zien dan verzoeken we u dit te melden bij de Helpdesk van InfoMil.

Gebruik Rekentool

U vindt de Rekentool 2017 op www.nsl-monitoring.nl achter de login via ‘Rekenen’ (in de blauwe balk). Vervolgens ‘NSL-Rekentool’ in het menu in de linker kolom. Volg de aanwijzingen op de te doorlopen pagina’s voor het uitvoeren van een berekening.
De handleiding van de rekentool is te lezen op de website van InfoMil. Hier is de meest recente toelichting opgenomen over de werking en het gebruik van de NSL-Rekentool.

Planning

Datum Actie
24 mei 16:00 Actualisatieperiode MR 2017 sluit;
wijzigingen van invoergegevens is niet meer mogelijk.
29 mei Start gebruik van windtunnel correctievelden; geef dit uiterlijk twee weken voor sluiting van de Monitoringstool door aan Luchtkwaliteit@infomil.nl
4 juli Rekenresultaten monitoringsronde 2017 beschikbaar.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze website de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

Telefonische helpdesk Monitoring NSL

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is van maandag 10 april t/m woensdag 24 mei  ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL onder telefoonnummer 088 - 7977102 (kies direct optie 9). Deze telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt uw vragen daarnaast ook stellen via het vragenformulier.