Maatregelenbestand

Bestandsindeling van het maatregelgebiedenbestand van de monitoringstool en rekentool. Hiermee bepaalt u van het effect van een milieuzone of schone openbaar vervoerbussen op de luchtkwaliteit.

Geen generieke schalingsfactoren milieuzone

In 2022 zijn er geen generieke schalingsfactoren voor een milieuzone beschikbaar. De factoren uit 2021 zijn te onbetrouwbaar gebleken en wij adviseren om die niet meer te gebruiken. In de monitoringstool zijn alle generieke factoren op 1.00 gezet. Dit betekent dat de monitoringstool de generieke waarden niet gebruikt, ook al zet u de waarde in kolom 'generiek' op 't'.

Eigen schalingsfactoren

U mag wel uw eigen schalingsfactoren in het maatregelenbestand invullen. In dat geval zet u de waarde in kolom 'generiek' op 'f' en vult uw eigen waarden in.

Geometrie moet een polygon zijn

De monitoringstool en rekentool kunnen geen multi-polygon inlezen. De geometrie van het maatregelgebieden moet daarom een enkelvoudige polygon zijn.

indeling Maatregelenbestand
Kolomnaam Omschrijving
maatr_id Uniek ID van het maatregelgebied (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool)
naam Eigen naam van het rekenpunt
overheid Uniek ID voor de overheidsorganisatie
categorie Numerieke duiding van het soort maatregel
stof De stof waarop de maatregel effect heeft
factor Schalingsfactor emissie
generiek Generieke factoren voor milieuzone gebruiken (in 2022 niet beschikbaar)
voertuig Type voertuig waar schalingsfactor invloed op heeft
snelheid Snelheidstype van een SRM1-wegvak waarop de schalingsfactor betrekking heeft
actie Actiekolom voor de vernieuwing van gegevens in monitoringstool
gewijzigd Informatie wanneer maatregelgebied gewijzigd is
geomet_wkt Geometrie in WKT-formaat (polygon)

Spreadsheet

Een uitgebreide beschrijving staat in de spreadsheet bestandsindeling monitoringstool en rekentool.