Rekenpuntenbestand

Bestandsindeling van het rekenpunten- of receptorbestand van de monitoringstool en rekentool. In het rekenpuntenbestand zitten ook de gegevens van de koppelingen met de wegvakken.

indeling rekenpuntenbestand
Kolomnaam Omschrijving
segment_id ID van het gekoppelde wegvak voor een SRM1 rekenpunt of leeg voor een SRM2 rekenpunt
receptorid Uniek ID van het rekenpunt (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool)
overheidid Uniek ID voor de overheidsorganisatie
overheid Naam van de overheidsorganisatie
nummer Eigen identificatienummer van het rekenpunt
naam Eigen naam van het rekenpunt
x X-coördinaat van het rekenpunt
y Y-coördinaat van het rekenpunt
type Typering van het punt
aant_pers Aantal personen dat gekoppeld is aan het rekenpunt
nsl Code of het punt een NSL-toetspunt is of een rekenpunt
grond Grond voor het toepassen van het toepasbaarheidsbeginsel
afstand Afstand van het rekenpunt tot de wegas van gekoppeld wegvak
wegtype Wegtype van de koppeling (overdrachtslijn) voor SRM1 berekening
boom_fact Correctiefactor voor de bomen langs de weg
opmerking Vrije opmerkingen bij het rekenpunt
opm_ovdr Vrije opmerkingen voor de koppeling (overdrachtslijn)
gewijzigd Informatie wanneer rekenpunt gewijzigd is
geomet_wkt Geometrie in WKT-formaat
actie Actiekolom voor de vernieuwing van gegevens in monitoringstool

Spreadsheet

Een uitgebreide beschrijving staat in de spreadsheet bestandsindeling monitoringstool en rekentool