Resultatenbestand Monitoringstool

Bestandsindeling van het rekenresultatenbestand van de monitoringstool en rekentool.

Verschillende bestandsindeling

De Aerius Lucht Rekentool zit sinds 1 mei 2020 in de monitoringtool. De bestandsindeling van de Aerius Lucht Rekentool is anders dan het  rekenresultatenbestand van de monitoringstool.

indeling Rekenresultatenbestand monitoringstool
Kolomnaam Omschrijving
receptorid Uniek ID van het rekenpunt (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool)
mronde Code voor de monitoringsronde waarop de resultaten betrekking hebben
rekenjaar Het rekenjaar van de resultaten
overheidid Uniek ID voor de overheidsorganisatie
overheid Naam van de overheidsorganisatie
nummer Eigen identificatienummer van het rekenpunt
naam Eigen naam van het rekenpunt
nsl Code of het punt waarvoor een NSL-toetspunt is of een rekenpunt
grond Grond voor het toepassen van het toepasbaarheidsbeginsel
opmerking Vrije opmerkingen bij het rekenpunt
x X-coördinaat van het rekenpunt
y Y-coördinaat van het rekenpunt
no2 Concentratie
pm10 Concentratie (exclusief zeezout correctie)
pm10_od Aantal overschrijdingsdagen PM10 (exclusief zeezout correctie)
pm25 Concentratie
conc_ec Concentratie
srm2_nox SRM2 bijdrage
srm2_no2 SRM2 bijdrage
srm2_fno2 SRM2 fractie direct uitgestoten NO2
srm2_pm10 SRM2 bijdrage
srm2_pm25 SRM2 bijdrage
srm2_ec SRM2 bijdrage
srm1_nox SRM1 bijdrage
srm1_no2du SRM1 direct uitgestoten NO2
srm1_fno2 SRM1 fractie direct uitgestoten NO2
srm1_pm10 SRM1 bijdrage
srm1_pm25 SRM1 bijdrage
srm1_ec SRM1 bijdrage
wind_speed Windsnelheid
gcn_no2 GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie
gcn_o3 GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie
gcn_pm10 GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie
gcn_pm25 GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie
gcn_ec GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie
bg_c_no2 Extra correctie
bg_c_o3 Extra correctie
bg_c_pm10 Extra correctie
bg_c_pm25 Extra correctie
air_no2 Bijdrage Schiphol
air_o3 Bijdrage Schiphol
c_air_no2 Dubbeltellingscorrectie bijdrage Schiphol
c_air_o3 Dubbeltellingscorrectie bijdrage Schiphol
c_hwn_no2 Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen
c_hwn_o3 Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen
c_hwn_pm10 Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen
c_hwn_pm25 Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen
c_hwn_ec Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen
achtg_no2 Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie
achtg_o3 Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie
achtg_pm10 Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie
achtg_pm25 Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie
achtg_ec Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie
aacht_no2 Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie inclusief bijdrage Schiphol
aacht_o3 Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie inclusief bijdrage Schiphol
aacht_pm10 Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie inclusief bijdrage Schiphol
aacht_pm25 Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie inclusief bijdrage Schiphol
geomet_wkt Geometrie in WKT-formaat

Spreadsheet

Een uitgebreide beschrijving staat in de spreadsheet bestandsindeling monitoringstool en rekentool.