Wegvakkenbestand

Bestandsindeling van het wegvakken- of segmentenbestand van de monitoringstool en rekentool.

indeling Wegvakkenbestand
Kolomnaam Omschrijving
segment_id Uniek ID van het wegvak (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool)
nwb_weg_id ID van NWB wegvak als dat gebruikt is voor het aanmaken van het wegvak
nwb_versie Versie van het NWB
begin_pos Startpositie in fractie van het wegvak t.o.v. het NWB wegvak
eind_pos Eindpositie in fractie van het wegvak t.o.v. het NWB wegvak
overheidid Uniek ID voor de overheidsorganisatie
overheid Naam van de overheidsorganisatie
straatnaam Straatnaam van het wegvak
straatnr Nummer van het wegvak
wegbeheer Code voor de wegbeheerder
hoogte Hoogte van het wegvak
x X-coördinaat van het midden van het wegvak
y Y-coördinaat van het midden van het wegvak
wegtype Wegtype van het wegvak voor SRM2 berekening
snelheid Snelheidstype van het wegvak voor SRM1 berekening
tun_factor Correctiefactor voor tunnels. In de tunnel factor 0 en aanliggende wegvakken o.b.v. RBL2007. Overige wegvakken 1.00
boom_fact Correctiefactor voor de bomen langs de weg
maxsnelh_p Wettelijke maximumsnelheid personenautoverkeer of laagste maximumsnelheid bij dynamisch snelheidsregime op autosnelweg
maxs_p_dyn Hoogste wettelijke maximumsnelheid personenautoverkeer bij dynamisch snelheidsregime op autosnelweg
maxsnelh_v Wettelijke maximumsnelheid vrachtautoverkeer
a_rand_l Afstand wegas - wegrand linkerzijde weg (niet meer in gebruik)
a_gevel_l Afstand wegas - gevel eerstelijnsbebouwing linkerzijde weg (niet meer in gebruik)
bebdicht_l Fractie bebouwingsdichtheid eerstelijnsbebouwing linkerzijde weg (niet meer in gebruik)
a_toepas_l Afstand wegas - toepasbaarheidspunt linkerzijde weg (niet meer in gebruik)
a_scherm_l Afstand wegas - geluidsscherm linkerzijde weg
s_hoogte_l Hoogte van het geluidsscherm linkerzijde weg
a_rand_r Afstand wegas - wegrand rechterzijde weg (niet meer in gebruik)
a_gevel_r Afstand wegas - gevel eerstelijnsbebouwing rechterzijde weg (niet meer in gebruik)
bebdicht_r Fractie bebouwingsdichtheid eerstelijnsbebouwing rechterzijde weg (niet meer in gebruik)
a_toepas_r Afstand wegas - toepasbaarheidspunt rechterzijde weg (niet meer in gebruik)
a_scherm_r Afstand wegas - geluidsscherm rechterzijde weg
s_hoogte_r Hoogte van het geluidsscherm rechterzijde weg
stagf_lv Fractie stagnerend personenautoverkeer (lichtverkeer)
int_lv Intensiteit van het personenautoverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week)
int_lv_dyn Intensiteit van het personenautoverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week)
stagf_mv Fractie stagnerend middelzwaar vrachtverkeer
int_mv Intensiteit van het middelzwaar vrachtverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week)
stagf_zv Fractie stagnerend zwaar vrachtverkeer
int_zv Intensiteit van het zwaar vrachtverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week)
stagf_bv Fractie stagnerend openbaar busverkeer
int_bv Intensiteit van het openbaar busverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week)
opmerking Vrije opmerkingen bij het wegvak
gewijzigd Informatie wanneer wegvak gewijzigd is
geomet_wkt Geometrie in WKT-formaat
actie Actiekolom voor de vernieuwing van gegevens in monitoringstool

Spreadsheet

Een uitgebreide beschrijving staat in de spreadsheet bestandsindeling monitoringstool en rekentool.