4.7 Toetsing meetresultaten

Bij de toetsing van meetgegevens aan de gestelde emissie-eisen wordt onderscheid gemaakt tussen de toetsing van afzonderlijke metingen en van continue metingen. Voorafgaand aan de toetsing wordt de meetonzekerheid van de methode van de meetresultaten afgetrokken. Op deze wijze wordt de meetonzekerheid ten gunste van de vergunninghouder uitgelegd (zie § 3.2.3 Meetonzekerheid).