Bestaande stookinstallaties en nieuwe grenswaarden

Niet alle bestaande stookinstallaties hoeven per direct te voldoen aan de emissiegrenswaarden uit paragraaf 3.2.1. van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit is het overgangsrecht per type stookinstallatie opgenomen.

Het overgangsrecht geldt voor bestaande niet standaard stookinstallaties die voor 20 december 2018 zijn geplaatst. In het hulpmiddel ABees zijn alle overgangsrechten, emissiegrenswaarden en uitzonderingen per type stookinstallatie opgenomen. Het overgangsrecht is ieder geval afhankelijk van het vermogen:

  • Op 1 januari 2025 moeten grotere bestaande installaties (5-50 MW) voldoen
  • Op 1 januari 2030 moeten kleinere bestaande installaties (<5MW) voldoen

Emissie eisen tot 2019

Voor glastuinbouwbedrijven die voor CO2-bemesting extern kooldioxide inkopen of bedrijven in de offshore gelden de emissie-eisen per 1 januari 2019. DCMR heeft hiervoor in samenwerking met LTO, leveranciers van motoren en SCR’s, RWS (Rijkswaterstaat)-InfoMil en de omgevingsdienst Haaglanden een handleiding opgesteld.

De emissiegrenswaarden voor installaties voor regeneratie van glycol zijn niet van toepassing bij installaties voor regeneratie van glycol die voor 1 januari 2016 in gebruik waren. De emissiegrenswaarden uit de vergunning blijven tot 1 januari 2019 van toepassing.

Niet standaard stookinstallaties

Het bevoegd gezag kan maatwerk voorschriften opnemen voor de niet standaard stookinstallaties. In tabel 3.10a staan de maximale emissiegrenswaarden aangegeven. De stookinstallaties die voor 20 december 2018 in gebruik zijn genomen, worden onderverdeeld in:

  • van 1 MWth tot 5 MWth, deze stookinstallaties hoeven pas vanaf 1 januari 2030 te voldoen aan de emissiegrenswaarden. Tot die tijd gelden de emissie eisen uit de maatwerkvoorschriften. Voor stookinstallaties, gestookt op vergistingsgas, geldt per 20 december 2018 een ruimere emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide van 200 mg/Nm3.
  • Vanaf 5 MWth, deze stookinstallaties hoeven vanaf 1 januari 2025 te voldoen aan de emissiegrenswaarden. Tot die tijd gelden de emissie eisen uit de maatwerkvoorschriften. Voor stookinstallaties, gestookt op vergistingsgas, geldt per 20 december 2018 een ruimere emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide van 170 mg/Nm3.